Zakres działania Komitetu Problemów Energetyki

 

Inspirowanie i opiniowanie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie programowania rozwoju energetyki kompleksowej, w tym elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, energetyki przemysłowej i niekonwencjonalnej oraz przemysłu maszyn i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych i środowiskowych w warunkach zmian struktury gospodarczej i społecznej kraju. Komitet został powołany w 1961 r.