Działalność Komitetu Problemów Energetyki

RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
na kafencję 2023-2026

 

RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI
przy PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
na kadencję 2019 – 2022

 

RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI
przy PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
na kadencję 2015 – 2018

 

RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI
przy PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
na kadencję 2015 – 2018 - prezentacja

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU PROBLEMÓW ENERGETYKI 2011 – 2015