Informacje na temat aktualnych konferencji organizowanych pod patronatem KPE PAN

>>przejdź do działu KONFERENCJE


Opracowanie KPE PAN - Polska Energetyka do 2050.

 

Prezydium Komitetu PE PAN przedstawia opracowanie: 

Polska Energetyka do 2050. Wybrane zagadnienia technologiczne

 


Posiedzenie KPE PAN - 12 grudnia 2018

Program

1. Otwarcie
2. Informacja o dokumencie polityka energetyczna polski do 2040 - prof. B. Zaporowski ( w załączeniu)
3. Sprawozdanie z działalności komitetu w kadencji 2015-2018 - prof. T. Chmielniak ( w załączeniu)
4. Dyskusja
5. Sprawy bieżące
 
Tadeusz Chmielniak

Posiedzenie KPE PAN - 25 maja 2018

 

W dniu 25 05 2018 odbyło się kolejne seminarium Komitetu Problemów Energetyki PAN. W jego trakcie wygłoszono następujące referaty:

  1. J. Sobolewski (ME) - Program polskiej energetyki jądrowej
  2. A. Chwas (ME) - Zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych
  3. A.G. Chmielewski - Programy badawcze w zakresie energetyki jądrowej- prowadzone obecnie i konieczne do uruchomienia

Tadeusz Chmielniak


XVII Międzynarodowa Konferencja, WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, HTRSE 2018 - 02-05 września 2018

W dniach 2-5 wrzesnia w Międzyzdrojach odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja pt. Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii. Pozostałe informacje dostępne w dziale KONFERENCJE


Referat podczas posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - 05 marca 2018

W dniu 05 03 2018 na posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności prof. J. Lewandowski wice przewodniczący Komitetu PE PAN wygłosił referat pt. Elektromobilność a sektor elektroenergetyczny

Elektromobilność a sektor elektroenergetyczny  -  prezentacja


Referat podczas XIII Konferencji N-T: Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie - 19-20 luty 2018

Prof. T. Chmielniak podczas XIII Konferencji N-T: Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie ( Katowice 19-20 02 2018) wygłosił referat: Badania Naukowe w zakresie Energii i Kierunki Kształcenia Energetyków.

Badania naukowe w Polsce w zakresie energii i kierunku kształcenia energetyków -  prezentacja


Stanowisko w sprawie Dyrektywy o Efektywności Energetycznej - 9 luty 2018

W dniu 09 02 2018 prof. W. Stanek wraz z zespołem przedstawił podczas panelu dyskusyjnego z udziałem posła do PE prof. A. Gierka, Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Pana K. Grajcarka, a także przedstawicieli NCBiR oraz Ministerstwa Energii, stanowisko w sprawie Dyrektywy o Efektywności Energetycznej, wysoko ocenione przez ME

Prezentacja stanowiska w sprawie Dyrektywy o Efektywności Energetycznej przez ekspertów z Politechniki Śląskiej  -  prezentacja


Seminarium naukowe pt.: „Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń” - 9 stycznia 2018

W dniu 09 01 2018 odbyło się Seminarium naukowe pt.: „Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń” z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Jana Feliksa Kicińskiego członka korespondenta PAN, zaangażowanego członka KPE PAN.

Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń  -  program


Zmarł prof. Jan Szargut

 Szargut Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 listopada w wieku 94 lat zmarł prof. Jan Szargut, wybitny naukowiec z dziedziny termodynamiki i energetyki cieplnej. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy na cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Profesor Jan Szargut urodził się 9 września 1923 roku we Lwowie. Tam spędził swoje młodzieńcze lata, uczęszczając do szkoły podstawowej i średniej. W czasie okupacji niemieckiej, w roku 1941, zdał maturę, a w 1942 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Działała ona wówczas pod nazwą „Technische Fachkurse”. Po wojnie, w 1946 roku, w ramach przesiedleń ludności przeniósł się do Gliwic. Tu kontynuował studia na Politechnice Śląskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1948 roku, po czym podjął pracę jako starszy asystent w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych. W latach 1951-1954 odbył studia doktoranckie. W 1955 roku obronił doktorat pt. „Równania bilansowe wynikające z I i II zasady termodynamiki”. Promotorem był wybitny polski termodynamik – prof. Stanisław Ochęduszko.

W 1957 roku prof. Szargut objął kierownictwo nowo utworzonej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Katedry Energetyki Cieplnej. Kierował nią do 1969 roku. W 1962 roku prof. Szargut uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 roku profesora zwyczajnego. W latach 1960-1962 był dziekanem Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej. W latach 1969-1971 był kierownikiem Katedry Podstaw Techniki Cieplnej, a od 1971 do czasu przejścia na emeryturę w 1993 roku – dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej. W 1976 roku prof. Szargut został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku został członkiem rzeczywistym PAN. Ta prestiżowa nominacja była ukoronowaniem jego wybitnych osiągnięć i pozycji w światowej i krajowej nauce.

Profesor był doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. W światowej nauce jest szczególnie znany za swoje osiągnięcia w dziedzinie analizy egzergetycznej. Został uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień, m.in. takimi państwowymi odznaczeniami jak: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski i Oficerski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dla swoich wychowanków i współpracowników profesor był i pozostanie zawsze wzorem najwyższej solidności i wiedzy.